ARCHICAD 24 — Gradimo skupaj

Od vsega začetka je bilo inoviranje ključni element razvoja ARCHICADa. Nova verzija, ARCHICAD 24 ima vključen MEP modeler za modeliranje strojnih inštalacij, inovativen dodatek PARAM-O za izdelavo lastnih parametričnih objektov brez GDLa, veliko novih in osveženih objektov v knjižnici, nova orodja za preverjanje modela, analitični model konstrukcije, primerjavo modelov, upravljanje z predlogi/težavami, nov portal za učenje, novi BIMcloud in še mnogo drugega.