Flexijet4Architects

Če morate izmeriti obstoječo stavbo in izdelati njen 3D model ali samo 2D načrte, še posebej če gre za veliko ali kompleksno zgradbo, to najlažje opravite z rešitvijo Flexijet4Architetcs. Sistem je sestavljen iz laserskega merilca na posebnem stojalu, ki vedno natančno pozna svoj položaj in usmeritev in prenosnega računalnika z nameščenim programom ArchiCAD. Z laserskim merilcem tipamo točke v prostoru, brezžična povezava z ArchiCADom pa jih sproti prevaja v 3D arhitekturne objekte, kot so zidovi, stebri, okna, vrata,...

Obstoječa stavba v 3D BIM model

Izmeriti, narisati in modelirati v enem koraku? Z dodatkom za ArchiCAD in zmogljivim in prilagodljivim laserskim merilnim sistemom Flexijet je izdelava modela stavbe enostavna in hitra.

Sistem je sestavljen iz zložljivega stojala, vrtljive in nagibne enote ter merilca Leica Disto. Vgrajeni občutljivi senzorji samodejno kalibrirajo Flexijet. 3D točke z objektov na stavbi odčitavamo z ročnim ali daljinskim usmerjanjem laserskega merilca.

Koordinate točk se preko Bluetooth povezave brezžično prenesejo v ArchiCAD, kjer nam služijo kot točke za oblikovanje arhitekturnih objektov, kot so zidovi, nosilci, stebri,…

Tako celotno zgradbo modeliramo neposredno na terenu in morebitne manjkajoče točke preprosto še enkrat izmerimo. Stavbo izmerimo od zunaj in znotraj, vsak prostor posebej. S pomočjo referenčnih nalepk laserski merilec natančno ve kje v stavbi se nahaja.

  fj-1

fj-3

Ostrešja in konstrukcije

Lege, škarniki, škarje in ostali deli ostrešja ali lesene oz. kovinske konstrukcije izmeri hitro in preprosto brez uporabe merilnega traku in lestve ali odra. Flexijet deluje tudi na neravnih tleh in za točko lahko izberemo katerokoli vidno površino na elementu.

Zidovi in prostori

Za vsak zid sta potrebni le dve meritvi. Tako dobimo natančno usmerjenost zidov, katere nato z enim klikom združimo v prostor. Poleg običajnih ravnih zidov je mogoče natančno izmeriti tudi nagnjene ali ločne zidove

  fj-2

fj-4

Okna in vrata

Za določitev višine parapeta, višine in širine okna ali vrat in položaja v zidu sta potrebni le dve točki. Za postavitev lahko uporabimo katerokoli okno ali vrata iz ArchiCAD knjižnice, ali pa jih s pomočjo Flexijeta modeliramo tako natančno, kot je potrebno.

Posebne oblike

Oboki in stebri se prav tako lahko izmerijo in v model vstavijo s pomočjo natančno izmerjenih 3D točk.

Ravno tako lahko modeliramo pohištvo, luči, niše, kamine ali druge objekte ter jih v 3D model vstavimo na njihovo mesto. Uporabimo lahko vse objekte iz ArchiCAD knjižnic.

 fj-5

fj-8