ArchiCAD Armature

Projektiranje armaturnih načrtov

Ta dodatek za ArchiCAD pomaga projektantom izdelati armaturne načrte in izvlečke, potrebne za njihove arhitekturne BIM modele. Dodatek Reinforcement vsebuje vsa orodje za izdelavo tako 2D dokumentacije kot 3D modela armature.

Sestavljen je iz posebne knjižnjice armaturnih objektov. Omogočajo veliko svobodo pri projektiranju tako preprostih kot zahtevnih objektov. Tudi označevanje elementov je samodejno, uporabnik pa pridobi tudi celoten izvleček kot grafično tabelo ali kot interaktivni popis.

1-aAtelje S, d.o.o., Ljubljana 4-a

Opis in lastnosti:

  • Najpogosteje uporabljane oblike palic in stremen so že prednastavljene, lahko pa si oblikujemo tudi poljubne poligonalne oblike.
  • Jekleni elementi se lahko zarotirajo in tako lahko modeliramo tudi zahtevnejše konstrukjcije, kot so npr. stopnice.
  • Palice in armaturne mreže lahko razporejamo samodejno s pomočjo dodatka ArchiCAD Accessories.
  • Oblikujemo lahko tudi kompleksnejše elemente (stebri, nosilci, venci,…).
  • Na voljo je veliko nastavitev pogledov.
  • Samodejna izdelava izvlečkov porabljenega materiala.
  • Samodejno popravljanje morebitnega napačnega številčenja.
  • Popravke lahko izvajamo na layoutih ali v nastavitvah objektov.
 armaturni_nacrt  3-aAtelje S, d.o.o., Ljubljana

Kratek opis načina dela in uporaba dodatka Reinforcement je opisan tudi v spodnjem PDF dokumentu, ki je nastal ob projektiranju armaturnih načrtov v biroju Atelje S, d.o.o. na delu projekta v Kazahstanu.
dload

 

 

ateljes-video

Video prikaz primera uporabe – Atelje S d.o.o.

Video predstavitve načina dela si lahko ogledate tukaj.