Trajnostno oblikovanje integrirano v BIM

Še izboljšano orodje za oceno energijskih potreb zgradbe v ArchiCAD sedaj podpira več temperaturnih območij znotraj zgradbe. To omogoča uporabnikom natančen pregled na potrebno energijo za ogrevanje in hlajenje tudi ko je projekt še v idejni fazi. ArchiCAD je tako najbolj "zelena" BIM rešitev na tržišču.

Designed by Helen & Hard Architects, www.hha.no, Photo © Emile Ashley

Designed by Helen & Hard Architects, www.hha.no, Photo © Emile Ashley

V današnjem svetu je trajnostno načrtovanje obvezno za vse projekte in glavne odločitve, ki vplivajo na trajnostne lastnosti zgradbe sprejme arhitekt. GRAPHISOFT nadaljuje z inovacijami na področju ocene in izračuna energijskih potreb zgradbe in svojim uporabnikom nudi najlažjo pot do trajnostne gradnje.

Ocena energijskih potreb zgradbe

Vključeno orodje za izračun energijskih potreb zgradbe bazira na pogonu podjetja StruSotf. ArchiCAD omogoča izračun z upoštevanjem realnih materialov po PURES 2010 za več temperaturnih območij znotraj zgradbe. Tako dobimo izredno natančne rezultate pričakovane energijske porabe glede na lokacijo že v najzgodnejši fazi projektiranja. Rezultate lahko prikažemo v PDF, XLS in IFC formatih.

 ed_movie
 EDSTAR_LOGO_final  

EcoDesigner STAR

GRAPHISOFT EcoDesigner STAR kmalu na voljo!
EcoDesigner STAR bo prvo tovrstno orodje popolnoma integrirano v BIM okolje, ki bo zagotavljajo cerficirane izračune energijskih potreb zgradbe po mednarodnih standardih. Prvi certifikati bodo podeljeni za LEED standard in ASHRAE, kmalu pa bodo sledili tudi EN in ostali.

 

Simulacija toplotnih mostov

EcoDesigner STAR bo arhitektom omogočal izvajanje simulacije vpliva toplotnih mostov na kateremkoli konstrukcijskem detalju v projektu. To zagotavlja da arhitekt zlahka najde problematične točke na ovoju stavbe, ki so odgovorni za prekomerne toplotne izgube ali povzročijo kondenzacijo vlage. Pomočnik za simulacijo toplotnega mostu bo olajšal izbiro in pripravo detajla in prikazal barvni diagram prehoda toplote. Ta diagram bomo lahko postavili na risbo kot standardni del projektne dokumentacije.

 thermal_bridge