GRAPHISOFT MEP Modeler je dodatek (Add-On) za ArchiCAD. Uporabniki lahko s tem dodatkom izdelajo ali urejajo 3D MEP sisteme (MEP - Mechanical, Electrical, Plumbing) in jih usklajujejo z arhitekturnim modelom. MEP Modeler uporablja znana orodja in tehnike, ki so integrirane naravnost v ArchiCAD.

Predstavitev MEP Modelerja

Največji razlog za prekoračitve pri stroških in času pri gradnji je običajno zaradi slabe koordinacije med projektanti različnih branž. Tipični stroški zaradi slabe koordinacije projektantov segajo med 2% in 4%. MEP Modeler močno zmanjša napake, ki se opazijo šele na gradbišču in zadevajo strojne inštalacije ali elektro kabelske police.

Če projektanti strojnih ali elektro inštalacij delajo z drugimi MEP orodji (DDS-CAD, Autocad MEP) lahko z uporabo MEP Modelerja vse inštalacije pretvorimo v ArchiCAD MEP objekte ter preverimo morebitno kolizijo med objekti.

Perspektiva

BIM ali 2D risbe?

Kadarkoli projektant strojnih inštalacij lahko zagotovi 3D model. lahko arhitekti ta model uvozijo v arhitekturni model z uporabo IFC formata. Poleg standardnih IFC nastavitev ki so sestavni del ArchiCADa, ima MEP Modeler še dodatne, za inštalacijske sisteme specifične nastavitve in omogoča uvoz MEP modela iz večine programskih rešitev (DDS-CAD MEP, MigCAD, Autocad MEP, Revit MEP,…)

Tudi če projektant strojnih inštalacij uporablja le 2D orodja, lahko inštalacije hitro oblikujemo tudi sami, ter tako preprečimo kasnejše možne napake na gradbišču.

Video predstavitve uporabe MEP Modelerja