ARCHICAD 22 Online Test

July 30, 2018
Želite preveriti svoje znanje ARCHICADa ali znanje vaših sodelavcev? Na voljo je spletni kviz za vse zadnje verzije programa ARCHICAD. Postavljeni boste pred 50 naključnih vprašanj iz obsežne zbirke z vseh področij uporabe in 90 sekund časa za izbiro enega od  ponujenih štirih možnih odgovorov. Na koncu dobite poročilo o pravilnih in nepravilnih odgovorih, ter izbiro, […]